pomiary PEM

pomiary pem

Pole elektromagnetyczne a BHP

Wśród czynników mających wpływ na higienę pracy oraz jej bezpieczeństwo, coraz większą rolę mają powiązania, jakie ma pole elektromagnetyczne i BHP. W wielu zakładach niezbędne staje się prowadzenie nadzoru nad natężeniem tego czynnika. Żeby jednak prawidłowo wykonać pomiar, potrzebne jest wsparcie profesjonalnych narzędzi. Najprościej można powiedzieć, że otacza ono nas wszędzie i jest zjawiskiem naturalnym. W jego skład wchodzą wzajemnie przenikające się pola: elektryczne i magnetyczne. To emitowane przez ziemię oraz podczas burzy nie stanowi zagrożenia. Jednak rozwijając technologię, człowiek zmienia otaczający świat. Coraz obszerniejsza sieć urządzeń elektrycznych powoduje szkodliwe zwiększenie ekspozycji na działanie pola. W miejscu pracy często obecna jest duża liczba urządzeń elektrycznych. Właśnie dlatego w zakładach niezbędne są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

Jak się mierzy pole elektromagnetyczne?

Współcześnie już na etapie projektowania urządzeń elektrycznych istnieje możliwość dokonania symulacji komputerowej. Dzięki niej można łatwo oszacować jak silne będą oddziaływania elektromagnetyczne. Żadna symulacja nie zastąpi jednak pomiaru. Szczególnie w warunkach współpracy wielu urządzeń. Dlatego następnym krokiem są pomiary PEM. Można je podzielić na dwa rodzaje:

  • Pomiar szerokopasmowy – mierzący łącznie wszystkie sygnały zbierane przez antenę pomiarową.
  • Pomiar selektywny – umożliwiający pomiar wybranej częstotliwości.

Za pomocą odpowiednich mierników prowadzi się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Możliwy jest zarówno pomiar całości oddziaływań, jak i pomiar pola wybranych urządzeń. Zgodnie z przepisami, pomiarów nie należy dokonywać samodzielnie. Gwarantem miarodajności jest akredytowane laboratorium pomiarowe, które dokona pomiarów w odpowiednim czasie.

Wsparcie przez laboratorium

Dokonywanie pomiarów jest niezbędne w przypadku występowania strefy zagrożenia, Również istnienie strefy pośredniej skutkuje obowiązkiem dokonania pomiarów. Warto je przeprowadzić także przy zmianie warunków panujących w zakładzie. Wsparcie, jakie oferuje wyspecjalizowane laboratorium akredytowane zapewni precyzyjne dokonanie pomiarów.