pomiary PEM

pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Bezpieczna praca

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie niebezpieczeństwa czyhają na ciebie w pracy? Jeśli tak, to czy brałeś pod uwagę również te zagrożenia, których nie widać na pierwszy rzut oka? Jednym z nich jest występowanie pola elektromagnetycznego (PEM). Warto rozważyć pytanie czym jest to pole elektromagnetyczne i zdać sobie sprawę z jego powszechności. Pole elektromagnetyczne to połączony efekt pól magnetycznego i elektrycznego. Powstaje w sposób naturalny np. bicie naszego serca, jak również w sposób sztuczny (urządzenia w których płynie prąd). Pomimo tego, że mamy z nim styczność w małym stopniu przez cały czas, to pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i innych okolicznościach są niezbędne.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Długotrwała ekspozycja na to zjawisko o dużym natężeniu może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Nawet prowadzić do ciężkich chorób zawodowych. Z tego względu każdy pracodawca ma obowiązek minimalizować szkodliwe skutki tego rodzaju promieniowania wykorzystując pomiary PEM i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Fale elektromagnetyczne są wytwarzane przez wiele przedmiotów codziennego użytku takich jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe. Jednakże największe natężenia pól elektromagnetycznych występują w pobliżu stacji transformatorowych oraz linii wysokiego napięcia. Osoby pracujące w ich pobliżu są szczególnie narażone na wpływ PEM. Na pracodawcach spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków niezagrażających zdrowiu, zgodnie z zasadami BHP. Aby nie narażać pracowników na przykre konsekwencje należy regularnie wykonywać pomiar promieniowania elektromagnetycznego w pracy.

Wiarygodne pomiary

Najlepszym wyborem do uzyskania wiarygodnych wyników jest akredytowane laboratorium pomiarowe, które przeprowadza pomiary w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym. Laboratorium akredytowane używa do pomiaru profesjonalnych detektorów, które są w stanie wykryć najróżniejsze częstotliwości pola elektromagnetycznego, które nie zawsze mogą zostać wykryte przy użyciu sond do samodzielnego pomiaru.