pomiary PEM

pomiar pem

Pomiary pem i ich powód

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch, powiązanych ze sobą w sposób nierozerwalny składników: pola elektrycznego oraz pola magnetycznego. Powiązanie to polega na zależności, zgodnie z którą każda zmiana pola elektrycznego w czasie wywołuje pole magnetyczne i odwrotnie. Każda zmiana pola magnetycznego indukuje pole elektryczne. Ponadto, mimo, że jest ono naturalnie występującym w przyrodzie zjawiskiem fizycznym, w niektórych przypadkach stanowić może poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Z tego względu wykonuje się pomiary pem, pozwalające poznać jego parametry, w celu wyznaczenia, wynikającego z jego oddziaływania, ryzyka.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

Rozwój techniki spowodował powstanie urządzeń elektrycznych. Podczas ich pracy wytwarzane jest w ich pobliżu pole elektromagnetyczne o znacznych wartościach. Może ono oddziaływać szkodliwie na człowieka, jak również powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń. Do tego typu sztucznych źródeł silnego pola elektromagnetycznego zalicza się m. in.:

  •  obiekty infrastruktury elektroenergetycznej (np. linie napowietrzne lub stacje transformatorowe wysokiego napięcia),
  •  aparaturę medyczną (np. rezonator magnetyczny),
  •  niektóre urządzenia przemysłowe (np. piece łukowe, spawarki),
  •  urządzenia telekomunikacyjne (np. anteny radiowe),
  •  urządzenia codziennego użytku (np. mikrofalówki, telefony komórkowe).

W celu zminimalizowania szkodliwych skutków nadmiernej ekspozycji człowieka na działanie pola elektromagnetycznego opracowano specjalne przepisy w tym zakresie. Do ich przestrzegania zobowiązano pracodawców oraz producentów urządzeń. Między innymi dlatego istotne są pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego odbywa się przy użyciu specjalistycznego detektora. Przed przystąpieniem do pomiaru istotne jest ustalenie spodziewanej charakterystyki mierzonego zjawiska (tzn. źródło pem, pem stałe czy zmienne, przybliżony zakres częstotliwości pem). W związku z tym do prawidłowej obsługi i interpretacji wskazań urządzenia niezbędna jest profesjonalna wiedza z zakresu elektrotechniki. Na rynku dostępne są liczne oferty firm zajmujących się wykonywaniem pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy. Istotnym jednak jest aby firma działała jako akredytowane laboratorium pomiarowe. Tylko wtedy bowiem wynik przeprowadzonej przez nią ekspertyzy można uznać za wiarygodny i odnieść względem obowiązujących przepisów.