pomiary PEM

pomiary pola elektromagnetycznego

Czy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy?

Istotne jest przestrzeganie obowiązujących zasad, jeżeli chodzi o pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, bezsprzecznie konieczne jest wykonywanie badań i pomiarów. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie występują strefy ochronne dłużej niż przez 2 lata. Wyznacznikiem nie jest już krotność NDN. Nowe rozporządzenie jest dużo bardziej czytelne zarówno dla pracodawców, jak i inspektorów.

Jak często trzeba wykonywać pomiary pola elektromagnetycznego?

Obecnie pomiary elektromagnetycznego pola w środowisku pracy należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata. Jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono wystąpienie wyłącznie strefy pośredniej, to bez wątpienia zalecane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego co najmniej raz w roku. Dotyczy to przypadku, gdy podczas ostatniego pomiaru występowały strefy zagrożenia, albo strefy zagrożenia i niebezpieczne.

Jeżeli w ciągu dwóch lat, gdy wykonywane były pomiary elektromagnetyczne w środowisku pracy nie stwierdzono występowania stref ochrony, pracodawca nie musi wykonywać ponownie badań i pomiarów.

Aktualne rozporządzenie jest bardzo czytelne i działa na korzyść właścicieli firm. Jednocześnie akredytowane laboratorium pomiarowe ma mniej pracy, ponieważ testuje faktyczne miejsca, w których może dojść do wystąpienia stref promieniowania. Pozwala to na skupienie się na faktycznych miejscach, w których zagrożenie jest realne.

Istotne jest, aby pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy były wykonywane w specjalistycznych miejscach i przez fachowców posiadających wysokiej jakości, czułe urządzenia. Tylko wtedy badanie pola magnetycznego może być miarodajne.

Mając na uwadze potrzeby właścicieli firm, laboratoria przygotowują szereg ofert i dostosowują swoje możliwości do aktualnych wymagań rynkowych. Daje to szansę na miarodajny i precyzyjny pomiar promieniowania elektromagnetycznego.

Wybierając laboratorium akredytowane, zawsze zwracaj uwagę na zakres jego działalności, jak długo jest obecne na rynku oraz jakim sprzętem dysponuje. Tylko wtedy można mieć pewność, że pomiary pola elektromagnetycznego zostaną wykonane w sposób skuteczny i zgodny ze stanem rzeczywistym.